Årskonference 2020: Arbejdsliv 4.0

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference torsdag den 26. marts 2020 kl. 8:30 – 16:00

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, bygning 3, auditorie A

Om

Hent invitation som PDF-fil – del den i dit netværk

Vil du tilmelde dig med det samme? Så klik her (gælder kun ved betaling med kreditkort)

I de senere år har teknologibegreber som digitalisering, kunstig intelligens, machine learning, big data, platformsøkonomi, algoritmificering, gamification, blockchain, kvantecomputere, eksoskeletter, cyberterrorisme, internet of things, overvågningsteknologier, selvkvantificering og meget andet præget debatten om, hvad der kendetegner vores nutid og vil præge vores nære fremtid – ikke mindst i arbejdslivet.

Forskere, organisationer og andre meningsdannere peger på, at vi står på tærsklen til ‘den fjerde industrielle revolution’, hvor forbrugere og virksomheder vil kunne drage nytte af de store potentialer, som en teknologi i eksponentiel udvikling bringer med sig. Samtidig peger rapporter fra ind- og udland på, at teknologien vil betyde hastige og grundlæggende forandringer af vores arbejdsliv- og arbejdsmarked, hvor kravet til den enkeltes omstillingsevne og kompetencer vil være store.

Teknologibegreber er naturligt nok en stor trend blandt arbejdslivsprofessionelle, forskere, politikdannere og arbejdsmarkedets parter. Derfor er det oplagt at kigge på, hvad den nyeste forskning siger om de brydningstider, vi efter sigende skulle stå i. Er der grund til begejstring, bekymring eller begge dele?

De nye digitale teknologier rejser en række spørgsmål:

  • Hvad betyder nye teknologier for vores arbejdsmarked og krav til den enkelte?
  • Hvordan forandrer digitaliseringen af arbejdsopgaver f.eks. samarbejde, ledelse, og opgaveforståelse?
  • Hvordan påvirker teknologien oplevelsen af mening i arbejdet?
  • Hvordan virker algoritmer?
  • Hvilke potentialer ser organisationer og ledere i de nye teknologier – og fungerer de i praksis?
  • Hvilke etiske overvejelser gør sig gældende – og bliver de diskuteret?

Dette er nogle af de spørgsmål vi tager op på Center for Studier i Arbejdslivs årskonference 2020.

Velkommen til konference!

CSAs årskonferencer har til formål at bringe forskere, praktikere, studerende, fagprofessionelle, ledere, politikere og tillidsvalgte sammen omkring centrale og aktuelle problemstillinger inden for arbejdslivet.
Traditionen med årskonferencer har været en succes i mange år og er for alle interesserede. Årskonferencerne afholdes rundt omkring på de danske universiteter og større uddannelsesinstitutioner. Formen varierer henover dagen med f.eks. oplæg, poster sessions, debatter og workshops.

Program

08:30 09:00 Ankomst og registrering
Mød de andre deltagere. Med morgenbrød og kaffe
09:00 09:20 Velkomst
Præsentation af årets tema og værtsted samt posters
09:20 10:05 Keynote 1:
“Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver”
Anna Ilsø. FAOS, Københavns Universitet.
10:05 10:45 Årets postermarked – med kaffe
CSA præsenterer temaerne for årets posters fra speciale- og Ph.D.-studerende indenfor arbejdsliv og arbejdsmiljø
10:45 11:30 Keynote 2:
“Oversættelser: Hvordan taler digitale og sociale logikker sammen?”
Adrienne Mannov. Teknoantropologi, Aalborg Universitet
11:30 12:30 Frokost
12:30 13:15 Keynote 3:
“Digital transformation og AI – Hvordan får vi greb om kompleksiteten?”
Brit Ross Winthereik. Technologies in Practice, IT-Universitetet
13:15 13:25 Kort pause
13:25 14:55 Workshops
Vælg mellem 5 workshops, der hver sætter fokus på teknologiers betydning i arbejdslivet. Yderligere beskrivelse af workshops kommer senere.
14:55 15:10 Pause
Med kaffe, kage og frugt
15:10 15:55 Keynote 4
“Arbejdslivet i digitaliserede organisationer” Ursula Plesner. Institut for organisation, Copenhagen Business School
15:55 16:00 Afrunding og på gensyn

Kl. 16 – 17:30 er der øl og vand for de, som vil snakke videre.

Kl. 17:30 – 20:30 er der generalforsamling i CSA.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 8. marts. Bemærk, at vi de senere år ikke har kunnet tilbyde alle interesserede deltagelse, da der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding med betalingskort sker via Safeticket ved at klikke på dette link: https://arbejdsliv.safeticket.dk/events/59731-CSA_aarskonference_2020_Arbejdsliv_4_0/

Hvis du har udvidet institutionsabonnement kan du tilmelde dig via info@arbejdsliv.org.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en mail med yderligere oplysninger. Alle tilmeldte modtager praktiske oplysninger.

Priser for deltagelse i årskonferencen

Medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750,- kr.
Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter:            900,- kr.
Studerende 350,- kr.

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på Tidsskrift for Arbejdsliv (gælder ikke eksisterende medlemmer).

Årsabonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

Personligt abonnement 345,- kr.(1.095 kr. inkl. konference)
Studenterabonnement 105,- kr.(455 kr. inkl. konference)
Institutionsabonnement 1.550,- kr.(2.300 kr. inkl. konference)
Digitalt abonnement 250,- kr.(1.000 kr. inkl. konference)

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til info@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen er du også velkommen til at kontakte Ika Nimb på ien@nfa.dk eller Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk