Årskonference 2023: Arbejdslivet i den kriseramte velfærdsstat

ARBEJDSLIVET I DEN KRISERAMTE VELFÆRDSSTAT

Status, årsager og veje videre


Tirsdag den 19. september 2023 kl. 8:30 – 16:00

Københavns Professionsskole, Humletorvet 3, København V, Natalie Zahle-auditoriet, lokale CC.W2.04

Køb billetter her


Den offentlige sektor beskrives af mange som i en krise præget af personalemangel og arbejdsmiljøudfordringer samtidig med, at der er øgede forventninger til den offentlige service fra politikere og borgere. Der er behov for en grundig diskussion af, hvorfor vi er kommet hertil, hvordan arbejdet i den offentlige sektor opleves, og hvordan vi løser de store udfordringer. Derfor er det med stor glæde, at vi på årets arbejdslivskonference går i dybden med netop dette tema.

Over de senere år er det blevet sværere at rekruttere og ikke mindst holde på sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere, politifolk, jordemødre og andre centrale professionelle, vi som borgere har brug for i forskellige vigtige situationer gennem livet. Det er et stort samfundsproblem, der allerede nu betyder, at kommuner og regioner har svært ved at besætte ledige stillinger ved blandt andet skoler, daginstitutioner, psykiatriske bosteder og på hospitaler med uddannet personale.

Årsagerne til problemet og mulige løsninger har længe været diskuteret af forbund, eksperter og politikere. Opmærksomheden har været rettet mod frafald på uddannelserne, og det såkaldte praksischok i overgangen fra uddannelse til arbejde, ligesom løn og ansættelsesvilkårene udfordres af arbejdsmarkedsmodellen for det offentlige. Endelig er arbejdsmiljøet længe blevet kritiseret fra flere sider, hvor der peges på mistillidsparadigmer, pres på fagligheden, meningsløst bureaukrati og dokumentationsarbejde, tidspres, ledelsesudfordringer samt manglende indflydelse og udviklingsmuligheder. Den offentlige sektor har i de sidste mange år været under et stort forandringspres og underkastet skiftende typer af rationalisering, modernisering og omorganisering.

Ser vi på den omfattende arbejdslivsforskning, der længe har beskæftiget sig med og advaret mod denne udvikling, får vi et billede af et arbejdsliv, der radikalt er forandret på tværs af brancher, faggrupper, niveauer og geografi.

På konferencen spørger vi til baggrunden for at vi står i en velfærdskrise, hvilke udfordringer vi ser, om det er samme udfordringer alle steder, og hvilke løsninger der er kan være både lokalt og strukturelt. Disse og andre spændende spørgsmål vil vi bringe til kritisk diskussion, og vi har inviteret nogle af de dygtigste forskere til at hjælpe os med at lede efter svar.

Programmet er endnu ikke helt på plads, men vi kan allerede nu præsentere to keynotes:

  • Susanne Ekman, lektor på Roskilde Universitet, vil fortælle om de strukturelle udfordringer ved styringen af den offentlige sektor, hvilket hun blandt andet har behandlet i sin bog ‘Giftig Gæld’ fra 2022.
  • Nana Vaaben, docent på Københavns Professionshøjskole, vil beskrive betydningen af ikke at kunne bruge sin faglighed i oplægget: ‘Faglighed og moralsk stress som pushfaktor’.

Vi er i fuld gang med at finde flere oplægsholdere og workshops, så vi sammen med jer kan komme rundt i de forskellige hjørner af arbejdslivet i velfærdsstaten.

Hvis du har forslag til oplægsholdere eller workshops, eller hvis du som studerende eller ph.d. ønsker at deltage med en poster om dit projekt, må du meget gerne kontakte Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk eller Sisse Grøn på smg@nfa.dk