Arbejdslivsforskning formidlet til arbejdsmiljøprofessionelle

Tirsdag den 3. december 2013, kl. 12.00 – 16.00, Ingeniørhuset, Kalvebod brygge 31 – 33, 1780 København V

SAM og CSA (Center for Studier i Arbejdsliv) har et stærkt ønske om at formidle arbejdslivsforskning, og være i dialog med de mange, der kunne være have gavn af forskningen. CSA er en forening der skaber netværk for arbejdslivsforskere, og de mange forskellige forskningsmiljøer hvor der bedrives forskning med fokus på arbejdslivet. Vi vil som noget nyt præsentere nogle af de sidste nye resultater indenfor arbejdslivsforskningen på et SAM-møde.

På mødet vil være 4 oplæg, som hver især tager udgangspunkt i nogle af de bedste artikler fra Tidskrift for Arbejdsliv, der er publiceret i år. Vi berører følgende emner: Standardisering, Unges arbejdsliv, Sygefravær, Fra TR til HR? samt Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling. Oplæggene afholdes af forfatterne, og der vil være mulighed for efterfølgende dialog med oplægsholderne.

Program:
12.30-13.00
Center for studier i arbejdsliv (CSA) og Tidsskrift for Arbejdsliv – og et kort blik på tendenser og udfordringer i dansk arbejdslivsforskning og forskningsformidlingen.Ved Ole Henning Sørensen, Hovedredaktør TfA, og Hans Jørgen Limborg, formand CsA.

13.00-14.00
Fire temaer fra årets fire numre af Tidsskrift for arbejdsliv.

Fra TR til HR
Introduktion ved temaredaktionen, Anders Bojesen, HK/SKAT.

Direkte medarbejderindflydelse ved organisatorisk forandring – konsekvenser for arbejdsmiljøet Ved Ole Henning Sørensen, Aalborg Universitet.

Sygefravær
Intro ved temaredaktionen
Sygefravær – mediediskurser, politiske tiltag og risikofaktorer for sygefravær Ved Maj Britt Dahl Nielsen, Oxford Research.

14.00-14.20 Pause

14.20-15.20 Unge mellem uddannelse og arbejde.

Intro ved reaktionen.

Unge som målgruppe i arbejdsmiljøarbejdet.Ved Johnny Dyreborg, NFA.

Standardisering i arbejdslivet.

Intro ved redaktionen.

Standardisering i arbejdet – mellem magtfuldt og magtesløst – en empirisk analyse af Post Danmarks ruteplanlægningssystem og dets konkrete effekter. Ved Mette Mogensen, TeamArbejdsliv og CBS.

15.20-16.00
Nye veje i forskningsformidling og samarbejde mellem forskere og praktikere.

Diskussion. Ved Ole og Hans Jørgen

16:00 Tak for i dag

Mødet starter kl. 12:30, SAM byder på en sandwich kl. 12:00-12:30