Årskonference 2023: Arbejdslivet i den kriseramte velfærdsstat

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference 2023 om ARBEJDSLIVET I DEN KRISERAMTE VELFÆRDSSTAT Status, årsager og veje videre Tirsdag den 19. september 2023 kl. 8:30 – 16:00 Københavns Professionsskole, Humletorvet 3, København V Natalie Zahle-auditoriet, lokale CC.W2.04 Over de senere år er det blevet sværere at rekruttere og ikke mindst holde på sygeplejersker,...
Read more

Årskonference 2021: Arbejdsliv 4.0

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference Om Arbejdsliv 4.0 18. november 2021 kl. 8:30 – 16:00 på Roskilde Universitet, bygning 3. I de senere år har teknologibegreber som digitalisering, kunstig intelligens, machine learning, big data, platformsøkonomi, algoritmificering, gamification, blockchain, kvantecomputere, eksoskeletter, cyberterrorisme, internet of things, overvågningsteknologier, selvkvantificering og meget andet præget debatten om, hvad...
Read more

Tak for sidst: CSA 2019

Kære deltager i CSAs årskonference Tusinde tak for en dejlig dag d. 28. marts. Vi håber, I gik hjem fra konferencen med en oplevelse af at være blevet oplyst, udfordret, begejstret, provokeret, engageret og/eller inspireret. I bestyrelsen for Center for Studier i Arbejdsliv er vi i hvert fald glade for og stolte over at have...
Read more

Årskonference 2019: Psykisk arbejdsmiljø

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference torsdag den 28. marts 2019 kl. 8:30 – 16:00 Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5a, 1353 København K Psykisk arbejdsmiljø Hvad er det vi (stadig) ikke forstår? Psykiske belastninger har været en anerkendt udfordring siden vedtagelsen af BST i 1978, og lige siden har psykisk arbejdsmiljø været et omdiskuteret...
Read more

Årskonference 2018: Prekarisering

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference torsdag den 26. april 2018 kl. 8:30 – 16:00 Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Prekarisering i Danmark? – omfang, konsekvenser, handlemuligheder? I følge Den Danske Ordbog betegner tillægsordet ‘prekær’ det “meget vanskelige” eller det “som bringer nogen i knibe”. Det er ikke nyt...
Read more

Årskonference 2017: Borgeren i centrum

Inviterer til årskonference 2017 Torsdag den 30. marts 2017 kl. 9:00-16:00  Professionshøjskolen Metropol Sigurdsgade 26, 2200 København N Auditorium D51 Borgeren i centrum – et nyt paradigme i velfærdsarbejde? Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige...
Read more

Årskonference 2016: Kroppen i arbejdet

Kroppen i arbejdet – mere end et redskab  inviterer til Årskonference 2016 Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 9:00-16:00 Roskilde Universitet, bygning 30 (bemærk lokaleændring) Kroppen i arbejdet: mere end et redskab Kroppe er ikke noget vi har, krop er hvad vi er – på godt og ondt. Det ved vi godt og alligevel er det som om...
Read more

Årsmøde 2015: Arbejdsmarkedet i en krisetid

Den danske model mod nye organiseringsformer eller sammenbrud? Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2015 Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 9:00 til 17:00 Copenhagen Business School Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg (lok. D1Ø041) Arbejdsmarkedet i en krisetid:  Den danske model mod nye organiseringsformer eller sammenbrud? ’Den danske model’ er på én gang...
Read more

Årsmøde 2014: Ledelse af velfærdsprofessioner

Faglighed ved en skillevej Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 9:00 til 16:00 Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup Siden 1980’erne har en række moderniseringspolitiske reformer forandret velfærdsinstitutionerne og ledelsen af de fagprofessionelle. Med dagens bestræbelser på at skabe effektive velfærdsorganisationer (f.eks. gennem digitalisering,...
Read more

Den Nordiske Arbejdslivskonference 2014

I april 2011 deltog mere en 150 forskere og praktikere i Nordisk Arbejdslivskonference i Helsingør arrangeret af CSA sammen med Teamarbejdsliv og SFI. Med det genoplivedes en tradition for at samle nordisk arbejdslivsforskning efter cirka 10 års pause. Vore kolleger i Göteborg har påtaget sig at gentage successen, så der igen i 2014 vil være...
Read more