Hans Jørgen Limborg

Cand.tecn.soc., ph.d., arbejdslivskonsulent TeamArbejdsliv E-mail: hjl@teamarbejdsliv.dk Forskningsinteresser: Psykisk Arbejdsmiljø – i praksis Arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsniveau Små og mellemstore virksomheder.Cand.mag...
Read More

Sidsel Lond Grosen

Cand.scient adm., ph.d., Adjunkt Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail:  sgrosen@ruc.dk Forsningsinteresser Teknologianvendelse Betydningen af køn Ledelse – udvikling/coaching Forholdet mellem standardisering og selvledelse...
Read More

Vibeke Kristine Scheller

Cand.mag., Forskningsassistent Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail: vibeke@scheller.dk Forskningsinteresser: Tidsmiljøstudier Arbejdsmiljøorganisationen Standardisering og selvledelse i it-udvikling Arbejdsmiljø og faglig organisering i restaurationsbranchen...
Read More

Sisse Grøn

Ph.D., Cand.mag., Seniorforsker TeamArbejdsliv E-mail: sig@teamarbejdsliv.dk Forskningsinteresser: Sikkerhedskultur Multikulturelle arbejdspladser Små og mellemstore virksomheder Arbejdsmiljø i maritime erhverv...
Read More

Sanne Jensen

Cand.mag., Arbejdsmiljøkonsulent Bispebjerg Hospital E-mail: sanne.cph@gmail.com Faglige fokusområder: Psykisk arbejdsmiljøarbejde og organisationsudvikling Social kapital APV og MED-systemet Anerkendelsesteori...
Read More

Jeppe Lykke Møller

Cand.scient.soc, Ph.D.-studerende Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail: jeppmoe@ruc.dk Forskningsinteresser: Globale og nationale tendenser i arbejdslivet Videnskabsteori og metodologi Subjektiviteten og kroppen i det sunde arbejdsliv Økonomiens moralske betydning for individ og samfund...
Read More

Hermann Burr

Ph.D., mag. Art., Videnskabelig medarbejder E-mail: burr.hermann@baua.bund.de Forskningsinteresser: Arbejdsmiljøets betydning for sundhed og arbejdsmarkedsdeltagelse (alders betydning) Arbejdsmiljøovervågning (job, brancher, udvikling over tid) Socialepidemiologi (spørgeskema- og registerstudier)...
Read More

Helle Holt

Ph.D., Seniorforsker SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: HH@sfi.dk Forskningsinteresser: Kønsarbejdsdelingen på arbejdspladsniveau og på arbejdsmarkedet Psykisk arbejdsmiljø Arbejdspladskulturer Tilpasningen mellem arbejdsliv og familie Det grænseløse arbejde Virksomheders sociale ansvar...
Read More

Ulrik Gensby

Cand.scient.adm, Post.doc. forsker Center for Arbejdslivsforskning, Rehabiliteringssentret AIR E-mail: ulrik.gensby@air.no Forskningsinteresser: Sygefravær og tilbagevenden til arbejde Inklusion og det rummelige arbejdsmarked Virksomhedens sociale engagement Lokal organisering af arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde Regulering af psykisk arbejdsmiljø...
Read More

Christa Jørgensen

Cand. Psych. og Proceskonsulent E-mail: christajrgensen@gmail.com Faglige fokusområder: Arbejds – og organisationspsykologiske emner såsom: Ledelses-udvikling Kreativitet og kommunikation i arbejdsgruppen Narrative og systemiske tilgange Social kapital...
Read More

Aske Christensen

Cand.soc., Ph.D.-studerende Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail: asch@ruc.dk Forskningsinteresser: Temporalitet Psykisk arbejdsmiljø Videnskabsteori og metodologi Magt og modmagt...
Read More