Den Nordiske Arbejdslivskonference 2014

I april 2011 deltog mere en 150 forskere og praktikere i Nordisk Arbejdslivskonference i Helsingør arrangeret af CSA sammen med Teamarbejdsliv og SFI. Med det genoplivedes en tradition for at samle nordisk arbejdslivsforskning efter cirka 10 års pause. Vore kolleger i Göteborg har påtaget sig at gentage successen, så der igen i 2014 vil være mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og viden. Den Nordisk Arbejdslivskonference 2014 i Göteborg finder sted 11.-13. juni.

Forslag til workshops indkaldes med deadline den 31. maj 2013