Gå-hjem-møde: Læren af OK18 frem mod OK21 på det offentlige område

Tirsdag den 24. marts kl. 13.30-16

Aalborg Universitet i Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København

Forhandlingerne på det private område er foregår nu, og de indledende forberedelser af OK21 på det offentlige område er så småt gået i gang. Derfor er det oplagt at se tilbage på, hvad vi kan lære af OK18, men i høj grad også at perspektivere OK18 frem mod de kommende forhandlinger. De offentlige overenskomstforhandlinger 2018 var på mange måder særlige. Vi så en stor mobiliseringslyst på tværs af de offentlige ansatte og på trods af alvorlige konfliktforberedelser, landede parterne med et forlig i sidste sekund.

Forskere fra Ålborg Universitet og Københavns Universitet bidrog i 2019 med artikler om det højdramatiske OK18 forløb til Tidsskrift for Arbejdsliv i temanummeret: ’Det offentlige arbejdsmarked under pres’, som kan læses her: https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/issue/view/8294

Det er med afsæt i disse forskningsartikler om OK18, at CSA inviterer til gå-hjem-møde. Mødet giver mulighed for, at involverede i OK21 på ’neutral grund’ sammen med forskere og andre praktikere kan drøfte og perspektivere OK18: Hvad vil forløbet af OK18 betyde for OK21? Hvad betyder musketereden i dag? Vil det ved kommende overenskomstforhandlinger være muligt at finde mere nydannende løsninger?

Mødet henvender sig til praktikere, der er tæt på og deltager i OK-forhandlinger på det offentlige område – som forhandlere i centralorganisationer, forhandlere i arbejdsgiver- og faglige organisationer samt arbejdsmarkedsforskere.

Arrangementet er gratis pga. støtte fra KL, DM og Forhandlingsfællesskabet. Tusind tak!

Tilmeldingpå info@arbejdsliv.org er nødvendig af hensyn til forplejning. SU 10. marts.

Program:

13:30 13:40Velkomst  
13:4014:00 Hvorfor blev OK18 så dramatisk, og hvad betyder det for OK21?
Laust Høgedahl, lektor, Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet
 
14.10 14.40 OK18 og perspektiverne for OK21 – et nyt udgangspunkt eller tilbage til start?
Mikkel Mailand, lektor, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Københavns Universitet
 
14:40  14:55 Spørgsmål til oplæg  
14:5515:15 Pause  
15:1516:00 Paneldebat med repræsentanter fra parterne:
– Lars Quistgaard, formand for AC
– Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
– Mona Strib, formand for Forhandlingsfællesskabet (og formand for FOA)
– Kristian Heunicke, direktør i Kommunernes Landsforening
 

Spørgsmål til arrangementet sendes til Jeppe Lykke Møller fra CSA på jlm@nfa.dk