Gå-hjem-møde: Robuste organisationer – robuste forandringer?

Robusthed er blevet et omstridt begreb i diskussioner om det moderne arbejdsliv. På dette gå-hjem-møde vil vi forsøge at afklare, om og hvordan medarbejdere og organsationer kan blive mere robuste – og hvad det i så fald betyder for os.

Robusthed er blevet et omstridt begreb i diskussioner om det moderne arbejdsliv. Det kritiseres som et samfundsmæssigt krav om at acceptere forandringer, som man ikke kan undsige sig. Symptomatisk har robusthed tilsyneladende afløst den faglige snak om udviklingen af et bæredygtigt arbejdsliv.

Center for Studier i Arbejdsliv og Arbejdsmiljø København inviterer derfor i fællesskab til gå-hjem-møde om robusthed den 17. januar fra 15.30 til 18.00.

På mødet skal vi med hjælp fra Arbejdsmiljø København, Gentofte Kommune og Roskilde Universitet forsøge at trænge bag om et omstridt begreb. Vi skal gå via kritikken og finde frem til om og hvordan, der kan iværksættes forandringsprocesser, der gør medarbejdere og organisationer mere robuste.

Gennem oplæg og fælles diskussion vil vi reflektere over følgende centrale spørgsmål:

  • Hvordan skabes og hvad kendetegner robuste organisationer?
  • Hvordan bliver robusthed et konstruktivt bidrag i det daglige arbejdsmiljøarbejde?
  • Hvordan undgås det at ansvaret individualiseres, så robusthed ikke ender med skyldsprægede medarbejdere præget af udbrændthed og stress?

Program

15:30
Velkomst ved forkvinde Sidsel Lond Grosen, Center for studier i Arbejdsliv

15:40
Jeppe Lykke Møller, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
– om sundhedsledelse som vejen til den robuste krop

15:50
Organisationspsykolog Karina Petersen & rådgivningschef Jan Heiberg Johansen, Arbejdsmiljø København
– om organisatorisk robusthed som strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Københavns Kommune

16:20
Gentofte Kommune
– erfaringer med dilemmaer og potentialer i arbejdet med robusthed

16:50
Pause – med kaffe og kage

17.05
Peter Hagedorn Rasmussen, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
– om robusthed som resultat af fælles meningsskabelse i organisationer

17.40
Paneldiskussion med deltagerne – faciliteret af Jeppe Lykke Møller

18.00
Tak for i dag

Prisen for arrangementet er 50 kr. for medlemmer af CSA/abonnenter af Tidsskrift for Arbejdsliv og ansatte i Københavns Kommune. Prisen for alle andre er 150 kr.

Billetter til arrangementet købes via arbejdsliv.safeticket.dk