15 år med Tidsskrift for Arbejdsliv

For at fejre 15 år med Tidsskrift for Arbejdsliv og samtidig skabe opmærksomhed omkring tidsskriftet og CSA’s arbejde, medbringer vi på AM:2013 en eksemplarer fra de første 14 årgane fra det efterhånden imponerende bagkatalog. Kom og besøg vores stand...
Read More

Hans Jørgen Limborg

Cand.tecn.soc., ph.d., arbejdslivskonsulent TeamArbejdsliv E-mail: hjl@teamarbejdsliv.dk Forskningsinteresser: Psykisk Arbejdsmiljø – i praksis Arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsniveau Små og mellemstore virksomheder.Cand.mag...
Read More

Sidsel Lond Grosen

Cand.scient adm., ph.d., Adjunkt Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail:  sgrosen@ruc.dk Forsningsinteresser Teknologianvendelse Betydningen af køn Ledelse – udvikling/coaching Forholdet mellem standardisering og selvledelse...
Read More

Vibeke Kristine Scheller

Cand.mag., Forskningsassistent Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail: vibeke@scheller.dk Forskningsinteresser: Tidsmiljøstudier Arbejdsmiljøorganisationen Standardisering og selvledelse i it-udvikling Arbejdsmiljø og faglig organisering i restaurationsbranchen...
Read More

Sisse Grøn

Ph.D., Cand.mag., Seniorforsker TeamArbejdsliv E-mail: sig@teamarbejdsliv.dk Forskningsinteresser: Sikkerhedskultur Multikulturelle arbejdspladser Små og mellemstore virksomheder Arbejdsmiljø i maritime erhverv...
Read More

Sanne Jensen

Cand.mag., Arbejdsmiljøkonsulent Bispebjerg Hospital E-mail: sanne.cph@gmail.com Faglige fokusområder: Psykisk arbejdsmiljøarbejde og organisationsudvikling Social kapital APV og MED-systemet Anerkendelsesteori...
Read More

Jeppe Lykke Møller

Cand.scient.soc, Ph.D.-studerende Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet E-mail: jeppmoe@ruc.dk Forskningsinteresser: Globale og nationale tendenser i arbejdslivet Videnskabsteori og metodologi Subjektiviteten og kroppen i det sunde arbejdsliv Økonomiens moralske betydning for individ og samfund...
Read More

Hermann Burr

Ph.D., mag. Art., Videnskabelig medarbejder E-mail: burr.hermann@baua.bund.de Forskningsinteresser: Arbejdsmiljøets betydning for sundhed og arbejdsmarkedsdeltagelse (alders betydning) Arbejdsmiljøovervågning (job, brancher, udvikling over tid) Socialepidemiologi (spørgeskema- og registerstudier)...
Read More

Helle Holt

Ph.D., Seniorforsker SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: HH@sfi.dk Forskningsinteresser: Kønsarbejdsdelingen på arbejdspladsniveau og på arbejdsmarkedet Psykisk arbejdsmiljø Arbejdspladskulturer Tilpasningen mellem arbejdsliv og familie Det grænseløse arbejde Virksomheders sociale ansvar...
Read More

Ulrik Gensby

Cand.scient.adm, Post.doc. forsker Center for Arbejdslivsforskning, Rehabiliteringssentret AIR E-mail: ulrik.gensby@air.no Forskningsinteresser: Sygefravær og tilbagevenden til arbejde Inklusion og det rummelige arbejdsmarked Virksomhedens sociale engagement Lokal organisering af arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde Regulering af psykisk arbejdsmiljø...
Read More

Christa Jørgensen

Cand. Psych. og Proceskonsulent E-mail: christajrgensen@gmail.com Faglige fokusområder: Arbejds – og organisationspsykologiske emner såsom: Ledelses-udvikling Kreativitet og kommunikation i arbejdsgruppen Narrative og systemiske tilgange Social kapital...
Read More

Phd workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 2013

Er du PhD studerende? Beskæftiger du dig med en arbejdslivsorienteret problemstilling? Har du lyst til at formidle din viden og komme i dialog med praktikere, konsulenter, undervisere og andre fagfolk fra private, offentlige og interesseorganisationer? Så er deltagelse i en PhD workshop på Arbejdsmiljøkonferencen (AM2013) det rette sted. Workshoppen arrangeres af Center for Studier i...
Read More

Den Nordiske Arbejdslivskonference 2014

I april 2011 deltog mere en 150 forskere og praktikere i Nordisk Arbejdslivskonference i Helsingør arrangeret af CSA sammen med Teamarbejdsliv og SFI. Med det genoplivedes en tradition for at samle nordisk arbejdslivsforskning efter cirka 10 års pause. Vore kolleger i Göteborg har påtaget sig at gentage successen, så der igen i 2014 vil være...
Read More

Phd workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 2012

Phd workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 2012. Center for Studier i Arbejdsliv afholder 19. 0g 20. november phd workshops på AM2012. Er du PhD-studerende? Beskæftiger du dig med en arbejdslivsorienteret problemstilling? Og har du lyst til at præsentere dit forskningsprojekt, skabe netværk og komme i dialog med praktikere, beslutningstagere og andre ph.d.-studerende indenfor arbejdsliv? Se call til...
Read More

Årsmøde 2012: Tid til mening

CSA årsmøde 2012 på Roskildes Universitet, 29. marts kl. 900-1600 Center for Studier i Arbejdsliv afholder i år årsmøde i samarbejde med center for arbejdsliv og arbejdsmiljø, RUC. Er arbejdet uden mening bliver arbejdsdagen uudholdelig lang. Et meningsfuldt arbejde er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Årsmødet 2012 sætter fokus på, hvordan betingelserne for tid og mening...
Read More