Ph.d. Workshop på arbejdsmiljøkonferencen 2014

Er du Ph.d. studerende? Har du lyst til at formidle din forskning og komme i dialog med praktikere, konsulenter, undervisere og andre fagfolk? Så er deltagelse i en Ph.d. workshop på Arbejdsmiljøkonferencen det rette sted. Workshoppen arrangeres af Center for Studier i Arbejdsliv.

Arbejdsmiljøkonferencen afholdes 10.-11. november 2014 i Nyborg. Ph.d. workshops er placeret den 10.

På arbejdsmiljøkonferencen bliver nye samt traditionelle begreber inden for arbejdsmiljøet præsenteret og diskuteret gennem den nyeste viden på området. Derfor vil din forskning være interessant, hvis den kan belyse eller perspektivere arbejdsmiljøproblematikker, f.eks. via politisk, psykosocial, kulturel, økonomisk, produktions eller nano forskning.

Ph.d. Workshoppen

Ph.d. workshoppen har til hensigt at synliggøre de nye forskeres arbejde. Workshoppen tilbyder rammer, hvor forskningen diskuteres med fagpersoner, der til dagligt arbejder inden for feltet. I workshoppen fokuseres der på den praktiske relevans af din forskning i arbejdsliv. Samtidig er workshoppen en god mulighed for at skabe netværk og interesse for forskningsprojektet.

Hvis du vil deltage i Ph.d. workshoppen får du én dags deltagelse inkl. forplejning og transport. Det er muligt kun at deltage i selve workshoppen – ligesom det er muligt at tilkøbe deltagelse til konferencens anden dag.

Workshoppen afvikles ved, at du holder et kortere oplæg med fokus på projektets problemstillinger, resultater og nyhedsværdi. Herefter vil der være en faglig og praksisrettet opponering på oplægget som følges op af en diskussion med alle workshoppens deltagere.
Der vil være en repræsentant fra Center for Studier i Arbejdsliv til stede, der introducerer, styrer overgange og fungerer som ordstyrer.

Deadlines og spørgsmål
23. april. Interessetilkendegivelse. Send kontaktinformationer samt få linjer, der beskriver forskningsområdet og hvor langt du er i processen. Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding.

13 maj. Indsendelse af kort abstract. Abstract skal maks. være på én side og indeholde: a) Kort præsentation af forsker plus kontaktoplysninger b) Beskrivelse af problemstillingen og anvendte metoder c) Overvejelser over projektets nyhedsværdi og hvordan den nye viden kan anvendes i praksis.

Interessetilkendegivelse og indsendelse af abstract skal ske til vksa@ruc.dk. For spørgsmål vedrørende Ph.d. workshoppen kan du henvende dig til CSA kontaktpersoner; Vibeke Kristine Scheller vksa@ruc.dk tlf.: 46 74 34 98 eller Troels Godt Mathiesen på tgm@bupl.dk, tlf.: 26 13 23 70