Ph.d. Workshop på arbejdsmiljøkonferencen 2015

Er du Ph.d. studerende? Har du lyst til at formidle din forskning og komme i dialog med praktikere, konsulenter, undervisere og andre fagfolk? Så er deltagelse i en Ph.d. workshop på Arbejdsmiljøkonferencen en god idé. Workshoppen arrangeres af Center for Studier i Arbejdsliv.

Arbejdsmiljøkonferencen afholdes 8.-10. november 2015 i Nyborg.

På arbejdsmiljøkonferencen bliver nye samt traditionelle begreber inden for arbejdsmiljøet præsenteret og diskuteret gennem den nyeste viden på området. Derfor vil din forskning være interessant, hvis den kan belyse eller perspektivere arbejdsmiljøproblematikker, f.eks. via politisk, psykosocial, kulturel, økonomisk, produktions- eller nano-forskning.

Ph.d. Workshoppen

Ph.d. workshoppen har til hensigt at synliggøre nye forskeres arbejde. Workshoppen tilbyder rammer, hvor forskningen diskuteres med fagpersoner, der til dagligt arbejder inden for feltet. I workshoppen fokuseres der på den praktiske relevans af din forskning i arbejdsliv. Det vil sige, at du ikke skal lave en klassisk forskningspræsentation men benytte anledningen til at diskutere forskningens relevans for praksis under friere rammer. Workshoppen en god mulighed for at skabe netværk og interesse for forskningsprojektet.

Hvis du vil deltage i Ph.d. workshoppen får du én dags deltagelse inkl. forplejning og transport. Det er muligt kun at deltage i selve workshoppen – ligesom det er muligt at tilkøbe deltagelse til konferencens anden dag.

Workshoppen afvikles ved, at du holder et kortere oplæg med fokus på projektets problemstillinger, resultater og nyhedsværdi. Herefter vil der være en faglig og praksisrettet opponering på oplægget som følges op af en diskussion med alle workshoppens deltagere. Der vil være en repræsentant fra Center for Studier i Arbejdsliv til stede, der introducerer, styrer overgange og fungerer som ordstyrer.

Sidste år afholdt vi to spændende workshops: ”Kerneopgave og profession – hvordan arbejder vi med dem i praksis?” og ” Interventioner og indsatser – virker de i praksis?”. Vi glæder os til at se hvilke interessante emner I kan byde på i år!

Deadlines og spørgsmål

5. maj. Interessetilkendegivelse. Send dine kontaktinformationer samt få linjer, der beskriver forskningsområdet og hvor langt du er i processen. Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding.

15. maj. Indsendelse af kort abstract. Abstract skal maks. være på én side og indeholde: a) Kort præsentation af forsker plus kontaktoplysninger b) Beskrivelse af problemstillingen og anvendte metoder c) Overvejelser over projektets nyhedsværdi og hvordan den nye viden kan anvendes i praksis.

Indsendelse af abstract skal ske til sspa@ringsted.dk. For spørgsmål vedrørende Ph.d. workshoppen kan du henvende dig til CSA kontaktpersoner; Signe Skøtt Paulsen sspa@ringsted.dk tlf.: 26 15 78 76 eller Vibeke Kristine Scheller vks.ioa@cbs.dk tlf.: 20 76 48 37.