Støt os

Kære ven af Tidsskrift for Arbejdsliv

Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd støtter ikke længere udgivelse af tidsskrifter. Derfor er vi nødt til på anden vis at sikre eksistensen af det eneste peer reviewede tidsskrift dedikeret til arbejdslivsforskning på dansk.

For at støtte os kan du og din institution derfor tegne et udvidet institutionsmedlemsskab. Det giver mulighed for at give en vigtig støtte til Tidsskrift for arbejdsliv med et beløb svarende til institutionens størrelse/økonomiske formåen (store miljøer, gruppe A: 15.000 kr./år; mellemstore miljøer, gruppe B: 10.000 kr./år; små miljøer, gruppe C: 5000 kr./år).

I afgør selv, hvilken gruppe jeres institution hører til. Det udvidede institutionsmedlemsskab indeholder:

 • Et fysisk abonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv
 • Gratis deltagelse på de arrangementer, som CSA er primær arrangør af (typisk årsmødet i form af en endagskonference samt 1-2 faglige ‘gå-hjem-møder’ om året)
  • Gruppe A: 15 gratis deltagere
  • Gruppe B: 10 gratis deltagere
  • Gruppe C: 5 gratis deltager
 • Optrykning på liste over udvidede institutionsmedlemmer i tidsskriftet samt fremhævelse på CSA’s hjemmeside www.arbejdsliv.org, med angivelse af medlemsskabsgruppe
 • Støtte til at sikre eksistensen af Tidsskrift for Arbejdsliv

Du tegner udvidet institutionsabonnement ved at klikke her.

Tidsskrift for Arbejdsliv varetager en række vigtige opgaver:

 • Tidsskriftet sikrer et rum for formidling af arbejdslivsforskning på dansk. Derved giver det mulighed for publicering om forhold, der er relevante i en dansk kontekst, men som ikke nødvendigvis taler til et internationalt tidsskrift; herunder forskning, der taler til praktikere på det danske arbejdslivsfelt
 • Det understøtter, at forskning med fokus på en dansk kontekst foregår
 • Tidsskriftet er en vigtig platform for publicering, der giver institutterne en indtægt, der hurtigt overstiger prisen på et udvidet medlemsskab
 • Eksistensen af Tidsskrift for Arbejdsliv er med til sikre Arbejdslivsstudier som et levende forskningsfelt

I bestyrelsen for CSA samt i redaktionen for Tidsskrift for Arbejdsliv diskuterer vi fortsat, hvordan vi sikrer en mere stabil finansiering. Vi søger desuden fonde, ligesom vi diskuterer at lade Tidsskrift for Arbejdsliv overgå til Open Acces, hvor forfattere betaler ifbm. publisering. Indtil videre er vi dog nødt til at bede om hjælp fra vores brede netværk. Vi har allerede fået meget hjælp – se i bunden af hjemmesiden. Vi er meget taknemmelige for alle bidrag.

På forhånd tak for jeres indsats.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for CSA & Redaktionen for Tidsskrift for Arbejdsliv