Tak for et spændende arrangement om trivselsmålinger!

tage-trivselUnder overskriften ‘Trivselsmålinger – nytter det noget, og hvad er alternativet?’ satte forskere og arbejdsmiljøprofessionelle hinanden stævne til et velbesøgt gå-hjem-møde på CBS onsdag d. 14. januar. Ud fra fire oplæg fra både forskere og praktikere på området, blev der kastet et nuanceret og kritisk lys på den aktuelle udbredelse af trivselsmålinger, og debatten nåede vidt omkring: Forskydningen fra en traditionel arbejdsmiljøtilgang til en anerkendende (problem-fri) HR vinkling; den ofte lave kvalitet hos private udbydere af trivselsmålinger; ansvarsforflygtigelsen hos topledelsen; den svære ’oversættelse’ af tal til handling.

CSA´s bestyrelse vil gerne takke såvel oplægsholdere som deltagere for en rigtig spændende eftermiddag!