Tak for sidst: Fagligt arrangement om ‘Arbejdets kerne og kerneopgaver’

Tirsdag d. 26/5 2015 afholdt vi i CSA et spændende møde om Arbejdets kerne og kerneopgaver.

Efter et kort introducerende oplæg ved forkvinde Sidsel Lond Grosen fulgte et spændende oplæg ved Hanne Christensen, specialist i arbejdsmiljø hos COWI, om ‘Forandringer i arbejdsmiljøet med udgangspunkt i arbejdets kerne’ på baggrund af et stort interventionsprojekt i en række københavnske daginstitutioner.

Herefter fulgte et oplæg ved Maja Sasser, erhvervs-Ph.D.-studerende hos RUC/Grontmij, og Rikke Thomsen, erhvervs-Ph.D.-studerende hos RUC/HK-stat, om ‘Arbejdets kerne i forandring’, der tog udgangspunkt i deres foreløbige forskningsresultater på daginstitutionsområdet og indenfor administrativt arbejde. I oplægget fokuserede de på, hvordan forsøg på at forandre centrale dele af arbejdet håndteres af de ansatte.

Afslutningsvis holdt Ole H. Sørensen oplæg om ‘Fokus på arbejdets kerne’, der placerede arbejdets kerne og kerneopgaven i en bred teoretisk kontekst og diskuterede kerneopgaven som strategisk fokus.

Vi takker for gode, tankevækkende oplæg og diskussioner med deltagerne.