Tak for sidst: Gå-hjem-møde om ’Perspektiver på Arbejdstid’

Onsdag d. 25/11 2015 afholdt CSA og NFA et gå-hjem-møde om ’Perspektiver på Arbejdstid’.  Mødet var velbesøgt, og over 90 deltagere lagde deres vej forbi NFA på denne efterårsaften.

Efter et kort introduktionsoplæg ved Paul-Anker Lund (NFA) og Vibeke Kristine Scheller (CSA) fulgte fire spændende oplæg fra forskere, som på hver deres måde satte ’Arbejdstid’ på dagsordenen. Gå-hjem-mødet var bygget op omkring ønsket om at udfolde begrebet og vise hvordan ’tid’ på forskellig vis påvirker arbejdsmiljøet.

Indledningsvis talte Aske Christensen, Ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, om tidskonflikter i velfærdsarbejde. Fokus i oplægget var empiriske fund, som fremviser spændingsforhold mellem fx professionelle skøn, økonomiske hensyn og kvalitetskrav i lærerarbejdet i kølvandet på reformer og nye arbejdstidsaftaler.

Herefter gav Kirsten Nabe-Nielsen, post.doc ved Københavns Universitet, deltagerne indblik i den nyeste forskning i sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og medarbejderes helbred og trivsel. Oplægget gav inspiration til og indsigt i vigtigheden af arbejdsmiljøindsatser målrettet skifteholdsarbejdere.

Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker hos TeamArbejdsliv, fortalte deltagerne om relationel koordinering i relation til moderne arbejdspladser, hvor intensiteten, kompleksiteten og behovet koordination er stigende. Ifølge Karen Albertsen kan relationel koordinering være en vej til at håndtere udfordringer i ’tidsmiljøet’, som var fokus for dagens sidste oplæg ved Henrik Lund, lektor ved Roskilde Universitet. Henrik Lund præsenterede begrebet ’tidsmiljø’ som en ny praktisk måde at forstå og håndtere tiden på arbejdspladser.

Gå-hjem-mødet blev afrundet med fælles diskussion, café og networking.

CSA og NFA takker for interessante oplæg, stor interesse og gode diskussioner.