Gå-hjem-møde: Et liv med arbejdsliv – hvad har vi nået, og hvilke udfordringer venter?

24. februar 2020 kl. 13-17

Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Lokale 1.1.18.

Vi er ofte optagede af de nye tendenser, trends og koncepter, der præger arbejdslivet.

Men måske skulle vi hellere kigge på de lange sigtelinjer for at forstå, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Og hvem er bedre til at fortælle os det, end de, der om nogen har perspektivet – simpelthen fordi de har beskæftiget sig med arbejdslivets tendenser, trends og koncepter i en menneskealder.

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer i samarbejde med Institut for Psykologi til fyraftensmøde, hvor vi spørger arbejdslivsforskningens grå eminence om, hvad de ville med deres praksis, og hvad de har opnået. Til sidst inviterer vi til en fælles drøftelse af, hvor vi skal hen. 

Pris for arrangementet er 250 kr. for medlemmer af CSA/abonnenter af Tidsskrift for Arbejdsliv (350 kr. for ikke-medlemmer). Du kan komme gratis med ved at blive medlem af CSA/TfA.

Arrangementet er gratis for studerende. Tilmeld dig ved at sende en mail til info@arbejdsliv.org. Oplys navn, organisation og mailadresse. Vi vil også gerne vide, hvis du har allergier/spisehensyn, og om vi må skrive dig på deltagerlisten.

Tilmeldingsfristen er d. 19. februar kl. 20.00.

Program 

13:0013:15  Velkomst og præsentation af værtstedet
Jeppe Lykke Møller og Jeppe Ajslev, Center for Studier i Arbejdsliv
Yun Ladegaard, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. 
13:1514:00 ‘Arbejdsmiljøforskningen og civiliseringen af arbejdet
Vilhelm Borg, NFA 
14:0014:20 Pause
14:20 15:05Samfundet og psyken
Nadja Prætorius, Københavns Universitet
15:0515:15 Fælles aktiv pause
15:15 16:00 Kamp og kompromis om det gode arbejde
Helge Hvid, RUC 
16:0016:20Pause
16:2016:55 Paneldebat: Hvad er de vigtigste opgaver nu – for forskere og praktikere? 
Faciliteret af Stig Ingemann Sørensen 
16:5517:00Farvel og på gensyn
Yun, Jeppe og Jeppe

Beskrivelser af oplæggene

Oplæg 1: Arbejdsmiljøforskningen og civiliseringen af arbejdet 

Vilhelm Borg har som lektor i psykologi og som seniorforsker på NFA arbejdet med forskning i arbejde og sundhed. Han har forsket og arbejdet med arbejdspsykologi og gruppepsykologi både teoretisk og terapeutisk, ligesom han har arbejdet som gruppeterapeut og med uddannelse i organisationspsykologi.

I oplægget vil han diskutere arbejdsmiljøforskningens civilisatoriske betydning, det vil sige, hvorledes forskningen har bidraget til udviklingen af humanisering af arbejdsmiljøet og forbedring i medarbejdernes sundhed og trivsel.

I forlængelse heraf vil han diskutere udfordringerne for arbejdsmiljøforskningen i fremtiden, hvor han vil påstå, at det bliver nødvendigt at gå ud over forskningen i individers arbejdsmiljø og sundhed og styrke forskningen i ledelse og arbejdsfællesskaber.

Vilhelm Borg er seniorforsker emeritus og tidligere forskningschef på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt lektor i Psykologi på KU. Han er en af de mest citerede arbejdsmiljøforskere og står bag en række rapporter, bøger og indflydelsesrige artikler om psykosocialt arbejdsmiljø. Han har været med til at udvikle nogle af de bedst validerede spørgeskemaer om arbejdsmiljø, opbygning af nationale arbejdsmiljøkohorter samt populære arbejdsmiljøkoncepter som social kapital.

Oplæg 2: Samfundet og psyken 

Nadja U. Prætorius har med baggrund i sin ansættelse som universitetslektor i tværkulturel psykologi og som klinisk psykolog arbejdet med sammenhængen mellem psykologiske processer og samfundsvilkår.  Nadja har vist, at den kultur og levevis, vi er blevet påtvunget som borgere i neoliberalismens konkurrencestat, tager udgangspunkt i et primitivt menneskesyn, der legitimerer rovdrift og dehumanisering af borgerne på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutionerne.

Med New Public Management er der sket en umyndiggørelse og fremmedgørelse, så vi i stigende omfang nedbrydes fysisk og psykisk. Stressplagede samfundsborgere føler sig i stigende grad isolerede og afmægtige og uden overskud til at samarbejde i fællesskaber og deltage i samfundets demokratiske processer – herunder den nødvendige omstilling til bæredygtighed. Dette er en menneskelig katastrofe og et kæmpe demokratisk problem.

Nadja U. Prætorius er forfatter til forskningsartikler og til bøgerne til ’Stress – det moderne traume’ (2007) og ’EN VERDEN TIL FORSKEL Omstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske’ (2016) Se: www.pemanadja.dk

Oplæg 3: Kamp og kompromis om det gode arbejde 

Kampen om det gode arbejde har, igennem de sidste 50 år, været funderet på meget forskellige grundforståelser. Socioteknikken søger et kompromis mellem økonomiske og sociale interesser. Den marxistisk inspirerede kritik af arbejdsforholdene ser en styrkelse af arbejderklassen som vejen til bedre arbejdsforhold. Fagforeninger ser ofte mere statslig kontrol som vejen til et bedre arbejdsmiljø. I de senere år er troen på god ledelse som det saliggørende blevet udbredt. Samtidig er der kommet meget mere fokus på kontekst og det specifikke. I oplægget vil der blive argumenteret for, at der er noget at hente i alle disse traditioner. Men det vil også blive argumenteret for, at det er afgørende at fastholde viljen til demokrati, konflikt som accepteret realitet og kompromis som en nødvendighed.

Helge Hvid er Ph.D. og Dr.phil i sociologi og professor emeritus på Roskilde Universitet. Han har skrevet talrige artikler og flere indflydelsesrige bøger om arbejdslivet. Blandt andet: ‘Work and Wellbeing in the Nordic Countries: Critical Perspectives on the World’s Best Working Lives’ (2019 – redigeret med Eivind Falkum), ‘Arbejde og bæredygtighed’ (2006), ’Det udviklende arbejde’ (1992 – med Niels Møller) og ’Det gode arbejde’ (1990).

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller tilmelding, kan du kontakte Jeppe Lykke Møller via jlm@nfa.dk