Gå-hjem-møde om Velfærdteknologi – medarbejderinddragelse, faglighed og nye perspektiver på omsorgsarbejdet

Tirsdag d. 29. maj kl. 15.15-18, FOA-huset, Staunings Plads 1-3 1790 København

Velfærdsteknologi har ikke alene betydning for borgerne men i høj grad også for de ansatte i pleje- og omsorgsarbejde. Center for Studier i Arbejdsliv sætter med dette gå-hjem-møde i samarbejde med FOA fokus på, hvad brugen af velfærdsteknologi har af konkret betydning i daglige arbejde samt for mere langsigtede perspektiver. På mødet vil der særligt være vægt på velfærdsteknologi i sammenhæng med medarbejderinddragelse, faglighed og ændringer i forståelser af offentligt omsorgsarbejde. Der vil være bidrag fra såvel centralt placerede praktikere som forskere med speciale i velfærdsteknologi og omsorgsarbejde.

Mødet henvender sig til praktikere, der beskæftiger sig med velfærdsteknologi – på gulvet eller i ledende stillinger i omsorgssektoren, i administrative stillinger, i fagbevægelsen eller som konsulenter – og som er interesserede i at udvide eget og oplægsholdernes perspektiv.

Program:

  • Velkomst ved CSA og FOA
  • Muligheder for faglig udvikling i forbindelse med velfærdsteknologi v. Karen Stæhr, FOA
  • Medarbejderinvolvering i implementering og anvendelse v. ledelsen fra Skovhusene i Hillerød
  • Indspark fra forskningsprojektet ’Velfærdsteknologi i pleje og omsorgsarbejdet’
    • Muligheder og dilemmaer i inddragelse og ansvarliggørelse af medarbejdere
    • Tilbagetrækning fra borgeren og håndtering af det professionelle ansvar

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest 27/5 på info@arbejdsliv.org.