Tak for sidst: Ph.D. workshops på AM:2015

Traditionen tro har CSA afholdt to interessante Ph.d.-workshops på årets Arbejdsmiljøkonference i Nyborg. CSA er ligeledes involveret i udformningen af programmet i den årligt tilbagevendende konference, hvor 700 arbejdsmiljøprofessionelle mødes for at diskutere aktuelle emner.

Ph.d. workshops, som arrangeres af CSA, har til formål at skabe forbindelse mellem nye forskere og praktikere på arbejdsmiljøfeltet. CSA indbyder hvert år Ph.d.-studerende fra forskellige forskningsinstitutioner til at formidle foreløbige forskningsresultater, interessante dilemmaer og diskutere forskningens nyhedsværdi med praktikerne.  I år blev der afholdt to workshops med fem spændende oplæg fra Ph.d.-studerende.

I Ph.d. Workshop 101 deltog Charlotte Søjnæs (RUC), Carsten Juul Jensen (RUC) og Marianne Agergaard Vammen (Bispebjerg Hospital) med oplæg om deres Ph.d.-projekter, som på forskellig vis omhandlede ’Læring og arbejdsmiljø i sundhedsprofessionelles praksis’. Workshoppen berørte emner som vejledning af læger som en ’skjult’ opgave, nyuddannede og nyansatte sygeplejerskers håndtering af emotionelt krævende arbejde samt betydningen af emotionelt krævende arbejde for udviklingen af udbrændthed og depression.

Christian Uhrenholdt (AAU) og Iben Karlsen (NFA) deltog i Ph.d. Workshop 301 om ’Virksomheders arbejdsmiljøindsats og sikkerhedskultur’ med resultater og diskussionsoplæg fra deres Ph.d.-projekter. Workshoppen omhandlede udfordringer for virksomheders arbejdsmiljøarbejde, såsom hvordan en henholdsvis HRM-baseret og en professionaliseret arbejdsmiljøorganisation virker som arbejdsmiljøledelsessystemer og hvordan sikkerhedskultur udfolder sig som dagligdagspraksis på produktionsvirksomheder.

Vi takker for gode oplæg og interessante diskussioner i de to workshops.