Årsmøde 2015: Arbejdsmarkedet i en krisetid

Den danske model mod nye organiseringsformer eller sammenbrud?

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2015

Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 9:00 til 17:00

Copenhagen Business School

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg (lok. D1Ø041)

Arbejdsmarkedet i en krisetid: 

Den danske model mod nye organiseringsformer eller sammenbrud?

’Den danske model’ er på én gang stærkt ombejlet, omdiskuteret og udsat for pres. Ikke mindst globaliseringen og den aktuelle økonomiske krise har gjort det vanskeligere at se, hvordan et partsreguleret arbejdsmarked baseret på kollektive aftaler kan være svaret på fremtiden. Samtidigt forstærker øget global konkurrence og den økonomiske krise en lang række problemer såsom social dumping, øget arbejdsløshed og individualisering, som netop kunne kalde på en større organiseringsgrad og kollektivisering. Særligt nogle brancher og gruppen af ufaglærte synes udsatte, men reelt trænger den øgede deregulering og konkurrenceudsathed igennem på tværs af brancher. Man taler i dag om et nyt prekariat, en klasse præget af usikkerhed, også blandt akademikere. Skeles der til den tyske udvikling, hvor mindsteløn og deltidsarbejde resulterer i ‘arbejdende fattige’, synes fremtidsudsigterne ikke just lyse.

CSAs årsmøde sætter kritisk fokus på det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel anno 2015 og rejser bl.a. følgende spørgsmål: Vil konkurrencestaten, den globale konkurrence og en øget individualisering betyde sammenbruddet af et trepartssystem, der hidtil har formået at regulere arbejds- og ansættelsesforholdet mellem A og B side? Kan organisationerne tilpasse sig den nye virkelighed og genetablere deres indflydelse i de nye globale strukturer? Hvad betyder en øget deregulering for arbejdsmiljøet, herunder de kollegiale og ledelsesmæssige relationer på den enkelte arbejdsplads? Findes der overhovedet en potentiel fremtid, der adskiller sig fra en fremskrivning af den eksisterende samfundsdiagnose? Hvor skal alternativerne findes?

Gennem oplæg, paneldebat og workshops inviteres forskere og praktikere til at diskutere de strukturelle, organisatoriske, individuelle og ideologiske konsekvenser af den nuværende udvikling.

Velkommen til konference!

Program torsdag d. 26. marts 2015

09.00 9.30 Ankomst og indregistrering
Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe.
9.30 10.00 Velkomst
Ved Sidsel Lund Grosen, formand for CSA, Center for Arbejdslivsforskning, RUC.Præsentation af værtssted v. Signe Vikkelsø, Institutleder IOA
10.00 10.45 Keynote 1: Konkurrencestaten
Ved professor Ove Kaj Pedersen, Department of Business and Politics, CBS
10.45 11.15 Postermarked ved speciale- og ph.d.-studerende i arbejdsliv – med kaffe til
Få indsigt i nye og spændende tværfaglige projekter fra arbejdslivsforskningens små og store enklaver.
11.00 12.30 Paneldebat: Gamle og nye organiseringsformer
Med:

 • Formand Søren Sørensen, Sømændenes Forbund/3F
 • Professor Henning Jørgensen, CARMA, Aalborg Universitet
 • Ph.D. stud. Rune Møller Stahl, Selskabet for Kritisk Samfundsforskning
 • Arbejdsmarkedsordfører Josephine Fock, Alternativet

Styret af Partner og Journalist Jacob Andersen, Dansk Kommunikation

12.45 13.45 Frokost
13.45 15.00 Aktiviteter i workshop, fire parallelle temaer (læs mere på længere nede)
15.30 16.20 Keynote 2: Velstandssamfundet – fra kriser til katastrofer
Ved lektor Peter Nielsen, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
16.20 16.30 Afrunding og på gensyn
Ved lektor Klaus T. Nielsen, Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet

Derefter er der café, for de som vil snakke videre eller bare trænger til en kold øl, frem til kl. 18.00, hvor der er generalforsamling i CSA.

Eventuelle ændringer i programmet offentliggøres på www.arbejdsliv.org

Workshops

Fire parallelle workshops med forskellige indfaldsvinkler til årsmødets tema. Hver workshop åbner med en præsentation af en relevant tematik og lægger op til diskussion og aktiv deltagelse for deltagerne.

Workshop nr. 1: Prekariatet. En ny, farlig klasse?

Prekariatet kan bruges til at betegne en ny klasse af lønmodtagere, der er under tilblivelse. Prekariatet defineres gennem sin manglende faste tilknytning til arbejdsmarkedet. Usikre løn- og ansættelsesforhold, usikre karriemuligheder, usikkerhed omkring kompetencetilegnelse mv. Prekariatet er ikke en underklasse men er måske på vej til at blive den nye norm og opstår på tværs af traditionelle klasseskel. Akademikere, håndværkere, industriarbejdere og migranter deler den samme usikkerhed. I workshoppen sætter vi begrebet teoretisk ind i en teoretisk ramme og undersøger sammen med udvalgte gæster og workshopdeltagerne, hvorfor prekariatet er en trussel for vores samfund, samt hvordan vi skal håndtere udfordringen.

Ansvarlige: Janne Gleerup og Jeppe Lykke Møller, Roskilde Universitet

Workshop nr. 2: Individualisering og deregulering på arbejdspladsniveau – hvad sker der for ledelsesrelationen, medarbejdernes selvledelse og medledelse?

I dag har de kollektive regler og overenskomst på mange arbejdspladser en mindre praktisk betydning end tidligere. Individuelle fleksible vilkår forhandles direkte mellem medarbejdere og ledere uden at der nødvendigvis skelnes til overenskomster og virksomhedens regler. Konsekvensen er, at aftaler om arbejdsvilkår bliver individualiseret, uformelle, kontekst- og performanceafhængige. Den højtydende medarbejder opnår måske mere fleksibilitet og indflydelse i arbejdet end kollegerne. I workshoppen sætter vi fokus på, hvad dette individuelle arbejdsliv betyder for ledelsesrelationen, medarbejdernes selvledelse og den kollegiale medledelse.

Ansvarlig: Anders Raastrup Kristensen, selvstændig forsker og ledelsesekspert

Workshop nr. 3: Samarbejdsorganisationen i en ny tid – udfordringer og alternativer

De tillidsvalgte oplever øget pres, det er sværere at rekruttere og kræver nye kompetencer at få indflydelse. Lederne på deres side ønsker at samarbejde, men med virksomhedens interesser som omdrejningspunkt. Er svaret en ny virksomhedsnær samarbejdsorganisation der også varetager arbejdsmiljøarbejdet, som fx TRIO? Denne workshop tager udgangspunkt i to Europæiske projekter (NEIRE I og II – New European Industrial Relations), om tillidsvalgtes rolle og lederes syn på samarbejdet, til en diskussion af hvad der sker med medarbejderindflydelsen fremover.

Ansvarlige: Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv

Workshop nr. 4: ’Fremfærd’ i kommunerne – kerneopgaven som nyt fælles afsæt for opgaveløsningen i det offentlige?

Parterne har sammen sat kerneopgaven og –ydelsen på dagsordenen. Begrebet er tænkt som et fælles afsæt for parternes samarbejde. På workshoppen forklares hvordan er kerneopgaven blevet defineret i Fremfærdsprojektet. Hvilke fordele og ulemper giver det at tænke (sam)arbejde og opgaveløsning på denne måde? Hvordan ser det ud, når begrebet kerneopgaven møder praksis?

Ansvarlige: Ole H. Sørensen, Aalborg Universitet samt Annette Kamp og Maja Sasser, Roskilde Universitet

Det endelige program for workshops og information om tilmelding til workshop sendes til konferencedeltagerne senere.

Tilmelding – sådan gør du:

1. Tilmeld dig/jer

Tilmelding sker på e-mail (info@arbejdsliv.org) senest den 13. marts. Bemærk! Vi har de senere år ikke kunnet tilbyde alle interesserede at deltage, da der er begrænset antal pladser

Husk at angive 1. Navn, 2. E-mail og 3. Organisation på alle tilmeldte deltagere.

3. Pris og betaling – når tilmeldingen er bekræftet

 • For medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750,- kr.
 • Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter: 900,- kr.
 • Studerende: 350,- kr.

Pengene indbetales til konto: 8401-1144551, Merkur Andelskasse.

Husk at angiv navn på alle deltagere ved indbetaling.

Ønskes en elektronisk faktura, send EAN nummer til info@arbejdsliv.org

3. Tilmelding til workshop – når deltagertilmelding er bekræftet

Vi sender en mail med flere oplysninger om de fire workshops efter bekræftet tilmelding.

Rabat på medlemskab af CSA/abonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på tidsskrift for arbejdsliv (gælder ikke nuværende medlemmer). Årsabonnement inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

 • Personligt abonnement 345,- kr. (Indbetal i alt 1245 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Studenter abonnement 105,- kr. (Indbetal i alt 455 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Institutions abonnement 575,- kl. (Indbetal i alt 1475 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Netabonnement 250, – kr. (Indbetal i alt 1150 kr. ved tilmelding til årsmødet)

HUSK at angive leveringsadresse.

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til info@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen kontakt da formand for bestyrelsen for CSA, Sidsel Lund Grosen på tlf. 46 74 32 31.

CSAs årsmøde kan lade sig gøre bl.a. takket være vores sponsorer, som i 2014 og 2015 var:

 • Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
 • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 • Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier (FAOS), Københavns Universitet
 • Finansforbundet
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Fødevareforbundet NNF
 • TeamArbejdsliv
 • LDI – Læringsdrevet Innovation
 • Arbejdsmiljørådgiverne
 • Forskningsenheden Bæredygtigt Arbejdsliv, Roskilde Universitet