Gå-hjem-møde om perspektiver på ’Arbejdstid’

Tiden i det moderne arbejdsliv er i fokus på et gå-hjem-møde, som Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) afholder på NFA den 25. november 2015.

’Tid’ er noget vi taler om hele tiden i relation til vores arbejde – ofte fordi vi oplever at have for lidt af den. Er oplevelsen af mangel på tid et udtryk for, at vi har fået mere travlt? Hvad mener vi egentlig med ’travlhed’? Hvad betyder arbejdstiden for fællesskabet på arbejdspladsen, for vores helbred og for familielivet? Og ikke mindst hvad kan vi gøre for at håndtere tiden på moderne danske arbejdspladser?

Det er spørgsmål, som vi vil diskutere på dette gå hjem-møde. Til mødet sætter forskere fra forskellige institutioner fokus på emnet ’tid’ og belyser nogle af de udfordringer med tiden, som vi oplever på danske arbejdspladser.

Program

15.00 Velkomst og perspektiv
15.10 Tidskonflikter i velfærdsarbejdeStore dele af velfærdsarbejdet er underlagt stærkt modsatrettede ‘logikker’ som følge af de mange statslige reformer. Spændingsforholdet mellem fx fagprofessionelle skøn, økonomiske hensyn og fast definerede krav til kvaliteten af en arbejdsopgave skaber ofte konflikter, fordi medarbejderen oplever, at der er for lidt tid til at udføre arbejdet. Det påvirker både arbejdsmiljøet og medarbejderens trivsel.

Oplæg af Aske Christensen, ph.d.-studerende, RUC

15.30 SkifteholdsarbejdeMange ansatte på danske arbejdspladser arbejder på skæve og skiftende tidspunkter, og det kan have konsekvenser for deres helbred og trivsel. Dette oplæg fokuserer på, hvordan skifteholdsarbejde kan påvirke de ansattes helbred og på indsatser på arbejdspladser med skifteholdsarbejdere.

Oplæg af Kirsten Nabe-Nielsen, post.doc, Institut for folkesundhedsvidenskab, KU

15.50 Vi er afhængige af hinandens tidVigtigheden af en fælles forståelse af målet og en velfungerende koordinering af medarbejdernes arbejdsindsats stiger i takt med opgavernes kompleksitet, tidspresset og med antallet af involverede. Teorien om relationel koordinering kan bidrage til at sætte fokus på, hvordan man kan styrke koordineringen af arbejdsindsatsen, når tiden er knap.

Oplæg af Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv

16.10 Tidsmiljø – en praktisk indgang til at forme organisationens temporaliteterVi arbejder med tidsmiljø – både som begreb og dialogmetode. Et sundt tidsmiljø med en fast grundrytme i arbejdet forventes at kunne skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere på arbejdspladser, der ofte må navigere i en uforudsigelig hverdag.

Oplæg af Henrik Lund, lektor, RUC

16.30 Spørgsmål og diskussion
16.45 Café og networking

Tid, sted og tilmelding

  • Tid: Onsdag den 25. november 2015 kl. 15-17
  • Sted: Auditoriet på Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Lersø Parkalle 105, 2100 København Ø
  • Tilmelding: Senest fredag den 20. november

Yderligere oplysninger

Vibeke K. Scheller, ph.d.-stipendiat og medlem af CSA’s bestyrelse og Paul-Anker Lund, seniorkonsulent på NFA