Præsenter dit Ph.D.-projekt på AM:2016

Er du Ph.d.-studerende og har dit projekt relevans for nogens arbejdsliv eller -miljø? Har du lyst til at formidle din forskning og komme i dialog med praktikere, konsulenter, undervisere og andre fagfolk? Så er deltagelse i en Ph.d.-workshop på Arbejdsmiljøkonferencen en god idé. Workshoppen arrangeres af Center for Studier i Arbejdsliv

Arbejdsmiljøkonferencen afholdes 6-8 november 2016 i Nyborg

AM:2016 er den største danske arbejdsmiljøkonference, hvor praktikere og forskere over to dage mødes omkring ca. 100 workshops, skaber netværk og diskuterer praksis og ny viden indenfor en bred forståelse af arbejdsmiljø. Det er et interessant forum at præsentere din forskning i, hvis den kan belyse eller perspektivere arbejdsmiljøproblematikker, f.eks. via politisk, psykosocial, kulturel, økonomisk, produktions- eller nano-forskning.

Om Ph.d.-workshoppen

Workshoppen synliggør nye forskeres arbejde og giver en platform for at diskutere forskningen med fagpersoner, der til dagligt arbejder inden for feltet. Workshoppen fokuserer på den praktiske relevans af din forskning i arbejdsliv. I stedet for en klassisk forskningspræsentation bør oplægget give anledning til at diskutere forskningens relevans for praksis under friere rammer. Workshoppen en god mulighed for at skabe netværk og interesse for forskningsprojektet. Hvis du vil deltage i Ph.d.-workshoppen får du én dags deltagelse på AM:2016 inkl. forplejning og transport. Du kan vælge kun at deltage i selve workshoppen – eller tilkøbe deltagelse til konferencens anden dag. I forbindelse med workshoppen holder du et kort oplæg på ca. 20 minutter med fokus på projektets problemstillinger, resultater og nyhedsværdi. Herefter vil en arbejdsmiljøfaglig person blandt deltagerne opponere på oplægget, som lægger op til en generel diskussion. Der vil være en repræsentant fra Center for Studier i Arbejdsliv til stede der introducerer, styrer overgange og fungerer som ordstyrer. Sidste år afholdt vi to spændende workshops: ”Virksomheders arbejdsmiljøindsats og sikkerhedskultur” og ” og ”Læring og arbejdsmiljø i sundhedsprofessionelles praksis”. Vi glæder os til at se hvilke interessante emner I kan byde på i år!

Tilmelding; deadlines og spørgsmål

8. april. Interessetilkendegivelse. Send dine kontaktinformationer samt få linjer, der beskriver forskningsområdet, og hvor langt du er i processen. Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding.

18. april. Indsendelse af kort abstract. på maks én side, som indeholder:

  1. Kort præsentation af forsker plus kontaktoplysninger.
  2. Beskrivelse af problemstillingen og anvendte metoder
  3. Overvejelser over projektets nyhedsværdi, og hvordan den nye viden kan anvendes i praksis.

Indsendelse af abstract skal ske til vks.ioa@cbs.dk . For spørgsmål vedrørende Ph.d.- workshoppen kan du henvende dig til CSA kontaktpersonerne

  • Jeppe Lykke Møller, jeppmoe@ruc.dk, tlf. 22 42 22 27
  • Vibeke Kristine Scheller, vks.ioa@cbs.dk , tlf.: 20 76 48 37