Om CSA

Center for Studier i Arbejdsliv er en forening som har til formål at styrke forskning og undervisning i og formidling af arbejdslivsspørgsmål. CSA skal skabe forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Der tilstræbes den størst mulige tværfaglighed i centerets aktiviteter og medlemsskare.

CSA har eksisteret siden 1994, og har frem til og med 1998 udgivet Nyt om Arbejdsliv – Nyhedsbrev for arbejdslivsforskning. Fra og med 1999 har Tidsskrift for Arbejdsliv erstattet nyhedsbrevet og er dermed blevet en af hovedaktiviteterne for foreningen. Læs mere om CSA’s aktiviteter herunder.

CSA driver en række aktivitet, der har til formål at skabe kendskab til den nyeste danske arbejdslivsforskning:

Årskonferencen. Hvert år afholder vi en mini-konference ud fra et pågående tema i det danske arbejdsliv: Læs mere her

Tidsskrift for Arbejdsliv. Tidsskriftet, der i år er udkommet 15 år, er det eneste dansksprogede tidsskrift om dansk arbejdslivsforskning. Besøg TfA’s hjemmeside her

PhD-workshops. Hvert år inviterer vi Ph.D.-studerende til at præsentere deres arbejdslivsforskning for praktikere på den årlige Arbejdsmiljøkonference. Læs mere her

Faglige arrangementer. Desuden afholder vi løbende faglige arrangementer for at bygge bro mellem arbejdslivsprofessionelle og de danske arbejdslivsforskere. Læs mere her

Vi er aktive i AM-PRO, som er en paraplyorganisaiton for arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark. AM-PRO arbejder for at bringe arbejdsmiljøarbejdet i centrum for politisk bevågenhed. Læs mere her

CSA drives af frivillige kræfter, og mængden af ekstraordinære konferencer og fyraftensmøder afhænger derfor af disse. Til gængæld er der ikke langt fra idé til handling, og bestyrelsen er meget åbne overfor, hvad medlemmerne måtte have af ønsker om faglige arrangementer. Bestyrelsen opfordrer derfor til at tage kontakt, hvis man har en idé til et arrangement, der bør føres ud i livet.

Henvendelse kan ske til formand Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk