Årskonference 2023: Arbejdslivet i den kriseramte velfærdsstat

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference 2023 om ARBEJDSLIVET I DEN KRISERAMTE VELFÆRDSSTAT Status, årsager og veje videre Tirsdag den 19. september 2023 kl. 8:30 – 16:00 Københavns Professionsskole, Humletorvet 3, København V Natalie Zahle-auditoriet, lokale CC.W2.04 Over de senere år er det blevet sværere at rekruttere og ikke mindst holde på sygeplejersker,...
Read more

Årskonference 2021: Arbejdsliv 4.0

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference Om Arbejdsliv 4.0 18. november 2021 kl. 8:30 – 16:00 på Roskilde Universitet, bygning 3. I de senere år har teknologibegreber som digitalisering, kunstig intelligens, machine learning, big data, platformsøkonomi, algoritmificering, gamification, blockchain, kvantecomputere, eksoskeletter, cyberterrorisme, internet of things, overvågningsteknologier, selvkvantificering og meget andet præget debatten om, hvad...
Read more

Gå-hjem-møde: Læren af OK18 frem mod OK21 på det offentlige område

Tirsdag den 24. marts kl. 13.30-16 Aalborg Universitet i Sydhavnen, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København Forhandlingerne på det private område er foregår nu, og de indledende forberedelser af OK21 på det offentlige område er så småt gået i gang. Derfor er det oplagt at se tilbage på, hvad vi kan lære af OK18, men...
Read more

Gå-hjem-møde: Et liv med arbejdsliv – hvad har vi nået, og hvilke udfordringer venter?

24. februar 2020 kl. 13-17 Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Lokale 1.1.18. Vi er ofte optagede af de nye tendenser, trends og koncepter, der præger arbejdslivet. Men måske skulle vi hellere kigge på de lange sigtelinjer for at forstå, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Og hvem...
Read more

Ph.D.-workshop på Arbejdsmiljøkonferencen 2019

Traditionen tro arrangerer CSA Ph.D.-workshops på Arbejdsmiljørådgivernes årlige arbejdsmiljøkonference i Nyborg. Hvis du deltager i konferencen, kan du i år deltage i disse spændende workshops, hvor du kan høre om ny forskning og diskutere de praktiske muligheder med de unge forskere. Ph.D.-workshop 1 1. oplæg: Sikkerhedspraksis i byggebranchen: hvordan håndteres organisatorisk tvetydighed? Katharina Christiane Jeschke,...
Read more

Præsenter dit Ph.D.-projekt på AM:2019

Er du Ph.D.-studerende? Har du lyst til at formidle din forskning og komme i dialog med praktikere, konsulenter, undervisere og andre fagfolk? Så er deltagelse i en Ph.D.-workshop på Arbejdsmiljøkonferencen en god idé. Workshoppen arrangeres af Center for Studier i Arbejdsliv. Arbejdsmiljøkonferencen afholdes 10.-12. november 2019 i Nyborg. På arbejdsmiljøkonferencen bliver nye og traditionelle begreber...
Read more

Tak for sidst: CSA 2019

Kære deltager i CSAs årskonference Tusinde tak for en dejlig dag d. 28. marts. Vi håber, I gik hjem fra konferencen med en oplevelse af at være blevet oplyst, udfordret, begejstret, provokeret, engageret og/eller inspireret. I bestyrelsen for Center for Studier i Arbejdsliv er vi i hvert fald glade for og stolte over at have...
Read more

Årskonference 2019: Psykisk arbejdsmiljø

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference torsdag den 28. marts 2019 kl. 8:30 – 16:00 Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5a, 1353 København K Psykisk arbejdsmiljø Hvad er det vi (stadig) ikke forstår? Psykiske belastninger har været en anerkendt udfordring siden vedtagelsen af BST i 1978, og lige siden har psykisk arbejdsmiljø været et omdiskuteret...
Read more

Gå-hjem-møde om Velfærdteknologi – medarbejderinddragelse, faglighed og nye perspektiver på omsorgsarbejdet

Tirsdag d. 29. maj kl. 15.15-18, FOA-huset, Staunings Plads 1-3 1790 København Velfærdsteknologi har ikke alene betydning for borgerne men i høj grad også for de ansatte i pleje- og omsorgsarbejde. Center for Studier i Arbejdsliv sætter med dette gå-hjem-møde i samarbejde med FOA fokus på, hvad brugen af velfærdsteknologi har af konkret betydning i daglige arbejde samt...
Read more

Tak for sidst – CSAs årskonference 2018

Torsdag d. 26/4 2017 afholdt CSA årskonference om ”Det prekære arbejdsliv i Danmark” på Aalborg Universitet Sydhavnen i København. Årskonferencen bragte forskellige forskningsbaserede perspektiver på det prekære arbejdsliv i spil – med et særligt fokus på prekariseringen på det danske arbejdsmarked. Efter et kort introduktionsoplæg ved Sidsel Lond Grosen (forkvinde, CSA) og Bjarke Refslund (Aalborg...
Read more

Årskonference 2018: Prekarisering

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference torsdag den 26. april 2018 kl. 8:30 – 16:00 Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV Prekarisering i Danmark? – omfang, konsekvenser, handlemuligheder? I følge Den Danske Ordbog betegner tillægsordet ‘prekær’ det “meget vanskelige” eller det “som bringer nogen i knibe”. Det er ikke nyt...
Read more

Gå-hjem-møde: Robuste organisationer – robuste forandringer?

Robusthed er blevet et omstridt begreb i diskussioner om det moderne arbejdsliv. På dette gå-hjem-møde vil vi forsøge at afklare, om og hvordan medarbejdere og organsationer kan blive mere robuste – og hvad det i så fald betyder for os. Robusthed er blevet et omstridt begreb i diskussioner om det moderne arbejdsliv. Det kritiseres som...
Read more

Præsenter dit Ph.D.-projekt på AM:2016

Er du Ph.d.-studerende og har dit projekt relevans for nogens arbejdsliv eller -miljø? Har du lyst til at formidle din forskning og komme i dialog med praktikere, konsulenter, undervisere og andre fagfolk? Så er deltagelse i en Ph.d.-workshop på Arbejdsmiljøkonferencen en god idé. Workshoppen arrangeres af Center for Studier i Arbejdsliv Arbejdsmiljøkonferencen afholdes 6-8 november...
Read more

Tak for sidst: Gå-hjem-møde om ’Perspektiver på Arbejdstid’

Onsdag d. 25/11 2015 afholdt CSA og NFA et gå-hjem-møde om ’Perspektiver på Arbejdstid’.  Mødet var velbesøgt, og over 90 deltagere lagde deres vej forbi NFA på denne efterårsaften. Efter et kort introduktionsoplæg ved Paul-Anker Lund (NFA) og Vibeke Kristine Scheller (CSA) fulgte fire spændende oplæg fra forskere, som på hver deres måde satte ’Arbejdstid’...
Read more

Tak for sidst: Ph.D. workshops på AM:2015

Traditionen tro har CSA afholdt to interessante Ph.d.-workshops på årets Arbejdsmiljøkonference i Nyborg. CSA er ligeledes involveret i udformningen af programmet i den årligt tilbagevendende konference, hvor 700 arbejdsmiljøprofessionelle mødes for at diskutere aktuelle emner. Ph.d. workshops, som arrangeres af CSA, har til formål at skabe forbindelse mellem nye forskere og praktikere på arbejdsmiljøfeltet. CSA...
Read more

Tak for sidst: Fagligt arrangement om ‘Arbejdets kerne og kerneopgaver’

Tirsdag d. 26/5 2015 afholdt vi i CSA et spændende møde om Arbejdets kerne og kerneopgaver. Efter et kort introducerende oplæg ved forkvinde Sidsel Lond Grosen fulgte et spændende oplæg ved Hanne Christensen, specialist i arbejdsmiljø hos COWI, om ‘Forandringer i arbejdsmiljøet med udgangspunkt i arbejdets kerne’ på baggrund af et stort interventionsprojekt i en...
Read more

Tak for et spændende arrangement om trivselsmålinger!

Under overskriften ‘Trivselsmålinger – nytter det noget, og hvad er alternativet?’ satte forskere og arbejdsmiljøprofessionelle hinanden stævne til et velbesøgt gå-hjem-møde på CBS onsdag d. 14. januar. Ud fra fire oplæg fra både forskere og praktikere på området, blev der kastet et nuanceret og kritisk lys på den aktuelle udbredelse af trivselsmålinger, og debatten nåede vidt omkring: Forskydningen...
Read more

Fyraftensarrangement: Trivselsmålinger – nytter det noget, og hvad er alternativet?

14. januar 2015 kl. 15:30 – 18:00 Kilen 14A, CBS 2000 Frederiksberg Center for Studier i Arbejdsliv sætter fokus på trivselsmålinger! Vi har i dag vænnet os til, at trivselsmålinger er blevet en del af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdet med arbejdspladsvurderinger i både offentlige og private virksomheder. Men er trivselsmålinger med til at udvikle arbejdsmiljøet i...
Read more