Årsmøde 2014: Ledelse af velfærdsprofessioner

Faglighed ved en skillevej

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014

Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 9:00 til 16:00

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup

Siden 1980’erne har en række moderniseringspolitiske reformer forandret velfærdsinstitutionerne og ledelsen af de fagprofessionelle. Med dagens bestræbelser på at skabe effektive velfærdsorganisationer (f.eks. gennem digitalisering, effektivisering af sagsgange, fusioner, udlicitering og partnerskaber) bliver ledelse distribueret ud til fagprofessionelle, hvor flere får ansvar for at gribe korrigerende ind, udøve indflydelse og skabe retning. Det gælder for eksempel afdelings- og teamledere i skoler, projektledere i forvaltningen og koordinatorer på sygehusene. Det betyder, at fagprofessionelle (som ledere) på vegne af velfærdsorganisationen skal agere i nye helheder med øget flertydighed og håndtering af dilemmaer til følge.

Samtidig ses en indgriben i det fagprofessionelle råderum gennem den politiske dagsorden om effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor, der medfører regulering helt ned i den faglige praksis. For eksempel har skiftet fra et arbejdsmarkeds- til et beskæftigelsesfokus ændret socialrådgivernes faglighed, ligesom opstillingen af læringsmål i daginstitutionerne har grebet ind i pædagogernes faglige praksis.

Årsmødet 2014 sætter fokus på relationer mellem leder og professionel samt professionel og velfærdsorganisation.  Årsmødet vil være forum for diskussioner af spørgsmål som f.eks. afsmitning mellem ledelsesdagsordner og erfaring, drift og rutiner over for udvikling, innovation og moderniseringstiltag, om hvordan dette får betydning for idealer om den gode professionelle, der skal navigere i samtidige krav om drift og udvikling, samt, hvilke nye fagligheder og roller der opstår, når fagprofessionelle får ledelsesansvar.

Velkommen til konference!

CSA’s årsmøder har til formål at bringe forskere, praktikere, studerende, fagprofessionelle og tillidsvalgte sammen omkring centrale og aktuelle problemstillinger inden for arbejdslivet. Traditionen med årsmøder har været en succes i mange år og er for alle interesserede. Årsmøderne afholdes rundt omkring på de danske universiteter og større uddannelsesinstitutioner. Formen varierer henover dagen med fx debatter, oplæg, poster sessions, workshops og live interviews på scenen.

Program torsdag d. 27. marts 2014

09.00 9.30 Ankomst og indregistreringMød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe.
9.30 9.45 VelkomstVed Hans Jørgen Limborg, formand for CSA, medejer af TeamArbejdsliv.Året der er gået og de kommende aktiviteter.
9.45 10.15 Præsentation af DPU – Institut for Uddannelse og Pædagogik Forskning i ledelse og velfærdsprofessionerVed Ida Juul, DPU, Aarhus Universitet
10.15 10.45 Hyperansvar og potentialisering: Aktuelle udfordringer for ledelse af velfærdsprofessionerVed Hanne Knudsen, DPU, Aarhus Universitet
10.45 11.00 Kaffepause
11.00 11.30 Ledelse og autonomi: Faglighed mellem forskellige velfærdsparadigmerVed Birger Steen Nielsen, PAES, RUC.
11.30 12.15 ”Postermarked” ved speciale- og ph.d.-studerende i arbejdslivFå indsigt i nye og spændende tværfaglige projekter fra arbejdslivsforskningens små og store enklaver.
12.15 13.15 Frokost
13.15 14.45 Aktiviteter i workshop, fire parallelle temaer (læs mere nedenfor)
14.45 15.45 Paneldebat: Tillid som reform af den offentlige ledelsePaneldeltagere:

 • Marie Traasdahl Staal, Programchef i social- og omsorgsforvaltningen, Københavns kommune
 • Tina Øllgaard Bentzen, Ph.D. studerende ved Roskilde Universitet
 • Søren Winther, faglig konsulent i BUPL
 • Susanne Trap, leder i Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam, Køge kommune
15.45 16.00 Afrunding og på gensyn

Workshops

Parallelle workshop med forskellige indgange til ledelse og velfærdsprofessioner. Hver workshop åbner med en præsentation af en relevant tematik og lægger op til diskussion om blandt andet ny faglighed, nye styringsformer og nye kommunikationsveje.

 • Skolereform og lærer-pædagogsamarbejde – en ny ledelsesdagsorden eller intensivering af gamle dilemmaer? Ved No Emil Kampmann, phd. RUC
 • Styringslaboratorier – en samarbejdsform til styring og udvikling af velfærdsområder via dialogiske processer. Ved Mie Plotnikof, phd. CBS, Pernille Hviid, Lektor KU, Mette Ankjær Andersen, Pædagogisk udvikslingskonsulent, Frederikssund kommune og Bibi Baunkilde, pædagogisk konsulent Ballerup kommune
 • Velfærd på markedsbetingelser i hospitalsvæsenet – nye opgaver, faggrænser og forhold til omverden i den kommunikerende offentlige sektor. Ved Anja Svejgaard Pors, phd. Professionshøjskolen Metropol
 • Relationel koordinering – retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Ved Karen Albertsen, phd., TeamArbejdsliv

Tilmelding

1 – Tilmeld dig/jer

Sker på e-mail (konference@arbejdsliv.org) senest den 13. marts. Bemærk! Vi har de senere år ikke kunnet tilbyde alle interesserede at deltage, da der er begrænset antal pladser

Husk at angive 1. Navn, 2. E-mail og 3. Organisation på alle tilmeldte deltagere.

2 – Pris og betaling – når tilmeldingen er bekræftet

 • For medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750,- kr.
 • Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter: 900,- kr.
 • Studerende: 350,- kr.

Pengene indbetales til konto: 8401-1144551, Merkur Andelskasse.

Husk at angiv navn på alle deltagere ved indbetaling.

Ønskes en elektronisk faktura send EAN nummer til konference@arbejdsliv.org

3 – Tilmelding til workshop – når deltagertilmelding er bekræftet

Der sendes en mail med flere oplysninger om de fire workshops efter bekræftet tilmelding.

Rabat på medlemskab af CSA/abonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på tidsskrift for arbejdsliv (gælder ikke nuværende medlemmer). Årsabonnement inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

 • Personligt abonnement 345,- kr. (Indbetal i alt 1245 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Studenter abonnement 105,- kr. (Indbetal i alt 455 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Institutions abonnement 575,- kl. (Indbetal i alt 1475 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Netabonnement 250, – kr. (Indbetal i alt 1150 kr. ved tilmelding til årsmødet)

HUSK at angive leveringsadresse.

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til konference@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen kontakt da medlem af bestyrelsen for CSA, Sidsel Lond Grosen på tlf. 46 74 32 31.

Tidspunkt og sted:

Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 9:00 til 16:00

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Aarhus Universitet, Campus Emdrup

Bygning A220, Festsalen

Tuborgvej 164

2400 København NV