Fagligt arrangement: Fokus på kerneopgaven

Center for Studier i Arbejdsliv sætter fokus på diskussioner om kerneopgaver og arbejdets kerne. Det er i de senere år blevet udbredt at tale om kerneopgaver og arbejdets kerne, ikke mindst i den offentlige sektor. At tale om en kerne i arbejdet synes at sætte arbejdets indhold i centrum for diskussioner om kvalitet i arbejdslivet fremfor mere abstrakte diskussioner om belastningsfaktorer eller organisation.

At tale om en kerne antyder, at der er noget i arbejdet, der er mere centralt end andet. Noget der kan bruges til at orientere sig i en stadig strøm af forandringstiltag og krav. Men hvad er det, der er kernen? Hvad er det, der kan bruges at orientere sig efter? Er det de ansattes faglige og erfaringsbaserede forståelse af, hvad der er meningsgivende og vigtigt i arbejdet – måske bedst indfanget i begrebet arbejdets kerne? Eller skal diskussionen løftes op på et mere tværgående organisatorisk niveau ved at identificere en fælles kerneopgave – eller bliver det så igen afkoblet fra den viden, der er forbundet til udførelsen af det konkrete arbejde? Det er spørgsmål, vi vil berøre på dette gå hjem-møde. Til mødet vil vi få perspektiver på emnet fra forskellige forskere og praktikere.

Oplæg:

Forandringer med udgangspunkt i kerneopgaven belyst ud fra en intervention med 62 daginstitutioner, Pionerprojektet

V. Hanne Christensen, specialist i arbejdsmiljø, COWI

Ind til kernen i arbejdet

V. Rikke Thomsen, erhvervs-ph.d.-studerende hos Roskilde Universitet/HK-stat og Maja Sasser, erhvervs-ph.d.-studerende hos Roskilde Universitet/Grontmij

Kerneopgaven og den enkelte medarbejder

V. Ole H. Sørensen, lektor på Aalborg Universitet

Pris for deltagelse:

Medlemmer af CSA/abonnenter påTfA: 50 kr.

Ikke-medlemmer: 250 kr.